Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

EasyFON plus


 • Σήμα SOS απότο εξωτερικό κουμπί ON/OFF
 • Εντοπισμός on line σε πραγματικό χρόνο.
 • Ιστορικό διαδρομών.
 • Γεωγραφική Ζώνη ασφαλείας.
 • Άμεσο SMS σε 2 αριθμούς.
 • Συντεταγμένες GPS σε κάθε μήνυμα.
 • Ταχεία κλήση σε 2 αριθμούς. (Οθόνη)
 • Ταχεία κλήση SOS στο 112
 • Αισθητήρας Πτώσης.
 • Συνεχής αποστολή σημάτων σε Ελληνική πλατφόρμα Διαχείρισης.
 • Παρακολούθηση από κινητό ή Υπολογιστή.

Περιγραφή EasyFON plus


Η εφαρμογή (aplication) EasyFON plus μετατρέπει μια συσκευή android σε εργαλείο άμεσης επικοινωνίας και εντοπισμού. Οι τέσσερεις διακριτές περιοχές της οθόνης αντιστοιχίζονται σε προκαθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς για την άμεση κλήση ή την αποστολή SMS. Ο κάτοχος μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να επικοινωνεί με τους οικείους του χωρίς να χρειάζεται να θυμάται τηλεφωνικούς αριθμούς ή να εκτελεί πολύπλοκες λειτουργίες στο κινητό του.

Εκτός από τις ενεργητικές λειτουργίες (κλήση και αποστολή SMS), μπορούν να εκτελεσθούν και παθητικές λειτουργίες όπως αυτόματη αποστολή SMS μετά από πτώση ή χαμηλή μπαταρία. 

Η διαδικασία εντοπισμού πραγματοποιείται με δύο τρόπους: α) με την αποστολή SMS προς την συσκευή με το περιεχόμενο "spotit" (με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούμε  το EasyFON να αποστείλει SMS με την θέση του στο τηλέφωνο που έχει ορισθεί), β) με ενεργοποίηση της θέσης του προς την πλατφόρμα, επαναλαμβανόμενα, με ρυθμιζόμενο χρόνο και παρακολούθηση της συσκευής στους χάρτες της.

Λειτουργίες