Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ρολόγια GPS με εξωτερικό κουμπί SOS


Αυτόνομα κινητά με SIM & ΑριθμόES2109

Εξωτερικό κουμπί SOS
Κλήση SOS σε 3 αριθμούς
Ταυτόχρονη αποστολή SMS κινδύνου
Ακριβής Εντοπισμός GPS
Επιπλέον κλήσεις από εξωτερικά κουμπιά και Menu Επαφών.
Παρακολούθηση χώρου εξ αποστάσεως
Γεωγραφική Ζώνη ασφαλείας
Διαρκής αποστολή σημάτων data
Ιστορικό διαδρομών
Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία


ES3TK7

Εξωτερικό κουμπί άμεσης κλήσης
Κλήση SOS σε 3 αριθμούς
Ακριβής Εντοπισμός GPS
Επιπλέον κλήσεις από το Menu Επαφών.
Γεωγραφική Ζώνη ασφαλείας
Διαρκής αποστολή σημάτων data
Δέχεται κλήσεις μόνο από συγκεκριμένα νούμερα!
Ιστορικό διαδρομών
Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία
Σε χρυσό ή ασημί χρώμα.


ΕΚTK89Β

Αυτόνομο κινητό με δική του SIM & αριθμό.
Αποστολή SOS σε 3 αριθμούς συγγενών.
Κλήσεις - Αμφίδρομη επικοινωνία.
Ακρόαση χώρου εξ αποστάσεως.
Εντοπισμός GPS – GPRS.
Γεωγραφική Ζώνη Ασφαλείας.
Απενεργοποίηση συσκευής μόνο από τους γονείς.
Δυνατότητα αποκλεισμού κλήσεων από τρίτους.
Παρακολούθηση από το κινητό ή τον υπολογιστή.
Ειδοποίηση συγγενών για χαμηλή μπαταρία.