Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πλατφόρμα Διαχείρισης Σημάτων

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει και αναπτύξει ιδιωτική πλατφόρμα (σε εταιρικούς servers) για την διαχείριση και τον εντοπισμό των σημάτων που στέλνουν οι συσκευές εντοπισμού (trackers) που εμπορεύεται, καθώς και των σημάτων που αποστέλλονται από συσκευές android και ios που φέρουν την εφαρμογή EasyFON plus. Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται ειναι αυτοί της GoogleMaps και επίσης, χάρτες εγκατεστημένοι σε ιδιωτικό OpenStreetMap server.

Η χρήση της πλατφόρμας και η εμφάνιση των χαρτών γίνεται είτε μέσω ιστοσελίδων είτε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (android και ios). Κάποιος μπορεί να συντονίζει και να παρακολουθεί μια μεμονωμένη συσκευή ή μια ομάδα συσκευών ή και πολλές ομάδες, αφού δημιουργήσει χρήστη και ενετάξει συσκευές σε αυτόν.

Οι λειτουργίες που έχει κάθε συσκευή εξαρτώνται από την φύση της (π.χ. το tracker αυτοκινήτου έχει περισσότερες δυνατότητες - δείξε ταχύτητα, ειδοποίησε για ανοιγμά κεντρικού διακόπτη, ακινητοποίησε όχημα κτλ), αλλά όλες δίνουν θέση στο χάρτη, υπάρχει ιστορικό διαδρομών και ορίζονται ζώνες ασφαλείας, ώστε να υπάρχει ειδοποίηση εξόδου από αυτές.